De mange muligheder der er for biler i virksomheden – gør det ofte ret uoverskueligt at finde den rigtige løsning.
Derfor har jeg lavet denne side med simple opstillinger, der giver et godt overblik.

Privat eller i virksomheden?

Når du skal vælge om bilen skal være i virksomheden, eller om du skal beholde den i privatøkonomien, og så lave kørebog mv, er her en overordnet rettesnor:


Pris på bil, og driftsomkostninger
Antal kørte kilometer for firmaet
Privat
Lav
Mange km – op til 20.000
Firma
Høj
Få km

Beskatning af fri bil?

Skal du beskattes af fri bil, er reglerne sådan:
Værdi: Du bliver beskattet af minimum 160.000 om året
Beskatning: Du bliver beskattet med 25% af bilens værdi op til 300.000 og med 20% af resten. Når bilen er 3 år gammel, nedsættes værdien til 75% (dog stadig minimum 160.000).
Har du ikke bilen til rådighed hele året, opdeles beskatningen på måneder.
Fra 1. januar 2010, tillæges en miljøafgift, svarende til ejerafgiften.
Når du leaser en bil, er der æsten samme regler – de er opstillet i skemaet her:

Køber bil, der på købstidspunktet er:
Yngre end 3 år
Ældre end 3 år
Leaser bil, der på aftaletidspunktet er:
Yngre end 3 år
Ældre end 3 år
Værdi
Nyværdi


Nyværdi
Værdien, når bilen er 3 år
75% af nyværdi
anskaffelsespris

75% af nyværdi
Skøn af markedsværdi

Hvordan med momsen?

Har du din bil i virksomheden, er der i forhold til momsen, en helt overordnet forskel på om bilen er på gule plader eller på hvide plader, og om den kun bruges i firmaet, eller om den også bruges privat.
I skemaet her, kan du se mulighederne for momsfradrag, ved de forskellige muligheder.

Bilen:

Personbiler

Varebiler under 3 tons
– bruges KUN i virksomhed
– bruges også privat

Varebiler over 3 tons
– bruges KUN i virksomhed
– bruges også privat
Køb

ingen


fuld
ingen


fuld
delvis
Leje

betingelser*


fuld
1/3


fuld
delvis
Drift

ingen


fuld
fuld


fuld
delvis
Salg

ingen


fuld
ingen


fuld
fuld

Kilde: Thomson, Momsmanual 2009/10

* Der er betingelser for om der er momsfradrag ved leasing af personbiler. Hvis leasingperioden er mindst 6 måneder, og bilen anvendes mindst 10% erhvervsmæssigt, kan der fratrækkes et særligt momsfradrag, som leasingselskabet beregner. (Beregningsgrundlaget er f.eks. 2% af registreringsafgiften, de første 3 år).