Når du handler på nettet, kommer du ofte – uden at tænke over det – til at overskride landegrænser.
Og hvordan er det lige at reglerne er, når man handler i EU eller udenfor EU ?

Her får du en nem oversigt, der omhandler de fleste handler mellem 2 virksomheder.

Salg af varer

I Danmark
25% moms

Indenfor EU
0% moms, når:

 • varen sendes til et andet EU land
 • kunden er momsregistreret i et andet EU land

Krav:

 • Faktura skal indeholde købers momsnummer (du kan kontrollere momsnummeret på skat.dk)
 • Du skal lave listeangivelse sammen med din momsangivelse
 • Momsrubrik B skal udfyldes med værdi af varesalg
 • Hvis omsætningen er over 5,5 mio. kr. pr. år, skal du aflevere intrastat-oplysninger

Udenfor EU
0% moms, når:

 • Du har dokumentation for at varen er sendt ud af EU

Køb af varer

I Danmark
25% moms

Indenfor EU
0% moms, når:

 • du oplyser dit momsnummer til den virksomhed du køber hos
 • at du beregner og momsangiver “erhvervelsesmoms”

Krav:

 • Den beregnede erhvervelsesmoms oplyses på momsangivelsen
 • Værdien af varekøbet oplyses under rubrik A på momsangivelsen
 • Hvis omsætningen er over 4,2 mio. kr. pr. år, skal du aflevere intrastat-oplysninger

Udenfor EU
0% moms, når:

 • Virksomheden betaler told og importmoms på grundlag af importspecifikation fra skat.

Kilde: Thomson – momsmanual 2009/10
Det er de generelle regler der er medtaget her, som omhandler handler mellem 2 virksomheder. Handel med private og handel med ydelser er ikke medtaget.


Husk når du handler på nettet:

 • At oplyse dit SE-nummer, når du handler i udlandet ( så skal de fakturere uden moms )
 • At en ordrebekræftelse eller en betalingskvittering ikke er nok. Bilaget skal være en faktura, eller skal overholde fakturakravene.