Håndværkerfradraget fortsætter

BoligJobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, bliver genindført for 2013 og 2014. Endvidere sker der en udvidelse af ordningen, idet sommer- og fritidshuse også er omfattet af ordningen for udgifter, der afholdes fra og med den 22. april 2013. Genindførelse af BoligJobordningen En genindførelse af ordningen kræver, at der fremsættes et lovforslag i Folketinget, og at loven […]

Overskydende skat 2012

Overskydende skat Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2012 får man et procenttillæg på 0,5 %. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske […]

Restskat 2012

Betaling af restskat i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2013 Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2013 skal der betales dag til dag-rente, og denne udgør 2,7 % p.a. Dag til dag-renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes. Eksempel: Betales restskatten den 20. januar 2013, skal der betales rente […]

Skat’s kontrolområder – specifikt

SKAT har offentliggjort sin produktionsplan (kontrol- og indsatsplan) for 2013. Produktionsplan 2013 er grundlag for den mere deltaljerede planlægning af aktiviteterne i SKAT’s tre nye produktionsenheder, Kundeservice, Indsats og Inddrivelse Skat har ansvaret for told- og skatteopkrævningen i Danmark. I 2013 er målet, at der opkræves ca. 885 mia kr. i told, skatter og afgifter […]

Moms på biler

Hvordan er det nu med moms på biler. Se denne artikel i en ny serie af artikler om relevante spørgsmål fra KPMG. KPMG – oversigt over moms på biler.

Varebiler på gule plader

SKAT laver i øjeblikket en informationskampagne for at gøre opmærksom på de nye regler for varebiler på gule plader. Se hvor og hvordan her:

SKATs kontrolområder i 2013

Her kan du se hvilke områder SKAT har fokus på i 2013 Nyhedsbrev fra Beierholm med skat’s fokusområder i 2013

Momsvejledning

PWC har netop udgivet en momsvejledning, som er lavet specielt til små og mellemstore virksomheder. Momsvejledningen kan bruges som et opslagsværk. Se momsvejledningen her:

Kontor i hjemmet – hvordan ?

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og har kontor i hjemmet, og gerne vil have fradrag for omkostningerne til det – kræver SKAT at du ikke kan bruge kontoret privat, og det er næsten umuligt at opfylde.   “selv om et værelse er møbleret med kontormøbler, udstyret med omfattende bogreoler mv., kan det ikke af den […]

Hvilket regnskabsprogram ?

Hvilket regnskabsprogram skal jeg vælge ?? Der er rigtig mange regnskabsprogrammer at vælge imellem, og det kan virke ret uoverskueligt at vælge! Tager du stilling til et par ting på forhånd, kan du begrænse udvalget væsentligt: – hvor meget må det koste ? – skal det være 1 gang betaling, eller pr. måned ? – […]