Nye regler for kapitalpension

Jeg modtog forleden dette fra min bank (Nykredit):

Den 1. januar 2013 trådte en ny skattereform i kraft. En skattereform, der
bl.a. fjerner fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension.

Som afløser for kapitalpensionen tilbyder vi en Aldersopsparing. Den minder
på mange måder om sin forgænger, da det også er en sum penge, der bliver
udbetalt, når du går på pension. Den største forskel er, at du ikke får fradrag
for indbetalingerne, men tilsvarende skal du heller ikke betale afgift af
opsparingen, når du skal på pension.

I 2013 kan du få rabat på den afgift, du skal betale til staten på din
kapitalpension. Hvis du betaler afgiften i 2013, slipper du med 37,3%. Venter
du, til du skal have din pension udbetalt, er afgiften 40%.

Betaler du afgiften i 2013, får du altså en rabat på 2,7%.

Kilde: Nykredit

Firmanavn eller logo på gulpladebiler

Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal varebiler på gule plader have synligt firmanavn eller logo. Du kan se på registreringsattesten, om bilen er registreret som varebil.

Reglerne gælder for biler på ikke over 4 tons (totalvægt), som er på gule plader.
Bilerne skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer.
Udenlandske varebiler skal synligt i bilens forrude have dokumentation for deres registrering i RUT-registeret.
Reglerne træder i kraft 1. januar 2013.

Hvor skal oplysningerne sidde?
Oplysningerne skal fremgå af både højre og venstre side af bilen. Oplysningerne skal være synlige, letlæselige og i en farve, der klart afviger fra bilens farve. Det vil også sige, at virksomhedens navn og virksomhedens CVR-nummer skal stå på en måde, så der ikke sker en sammenblanding eller forvirring af de to oplysninger.

Oplysningerne må ikke stå på skilte, der kan tages af og på. Skiltene kan fx fastgøres med selvklæbende plastfolie.

Hvilken skriftstørrelse skal jeg bruge?
Bogstaver og tal skal være mindst tre cm høje. Det gælder både, når du skal skrive din virksomheds navn og CVR-nummer.

Er din bil over 3,5 tons, skal din virksomheds navn dog stå med 10 cm høje bogstaver.
CVR-nummeret for biler op til 4 tons skal stå med mindst tre cm høje bogstaver og tal.

Hvilket virksomhedsnavn skal jeg have på bilen?
Du skal have din virksomheds officielle navn på din bil. Det officielle navn er, det navn du har givet din virksomhed, da du registrerede virksomheden og fik dit cvr-nummer.

Vejer din bil 3,5 tons eller mindre, må du godt bruge et forkortet navn, der er en del af det officielle navn.

Hvis din virksomhed er et A/S eller ApS, må du selv bestemme om du vil have denne oplysning med på din bil.

Virksomhedslogo som alternativ til virksomhedsnavn
Hvis dit virksomhedslogo entydigt identificerer din virksomhed og din bil ikke vejer mere end 3,5 tons, må du godt benytte logoet i stedet for virksomhedens navn. Det kan fx være, hvis din virksomheds navn indgår i logoet.

Kilde: SKAT

Autorisation SKAT

Hej,

Jeg har lavet en lille film om hvordan du giver en revisor adgang til din personlige skattemappe.
Filen er lavet trin for trin – så det er nemt at gå til.

Klik her og se filmen

God fornøjelse.

Fitness-abonnement

Kan jeg trække mit eget fitness-abonnement fra i min personligt ejede virksomhed ?

SKAT svarer nej.

Dog kan du, ved en skade som følge af dit arbejde, og med en lægeordineret behandling, trække udgiften til denne behandling fra i din virksomhed.

Satser for befordring i 2012

Skatterådet har fastsat, at fradragssatserne for befordring mellem hjem og arbejde i 2012 øges i forhold til 2011.

Rådet har samtidig besluttet en stigning i satserne for den skattefri kørselsgodtgørelse.

Befordringsfradrag
Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således:

0 – 24 km inklusive: Intet fradrag.
25 – 120 km inklusive: 2,10 kr. pr. km.
Over 120 km: 1,05 kr. pr. km.

I forhold til 2011 bliver satsen først halveret efter daglig kørsel på 120 km. Tidligere skete det allerede ved 100 km. Reguleringen er sket som kompensation for faldende værdi af fradraget som følge af den tidligere vedtagne skattereform.

Pendlere, der er bosat i særligt udpegede kommuner, kan foretage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde med samme fradragssats for kørsel over 120 km, som for kørsel mellem 24 – 120 km. De særligt udpegede udkantskommuner kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.

Skattefri kørselsgodtgørelse
Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er fra den 1. januar 2012 fastsat således:

Kørsel til og med 20.000 km årligt: 3,80 kr. pr. km.
Kørsel ud over 20.000 km årligt: 2,10 kr. pr. km.

For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil.

For kørsel til og med 20.000 km er der i forhold til 2011-satsen tale om en forøgelse på 13 øre pr. km, mens satsen for kørsel ud over 20.000 km årligt er øget med 10 øre pr. km.

Godtgørelse for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er 0,50 kr. pr. km.

Kilde: Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Tilskud til huset og hushjælpen

Regeringen indfører en ny forsøgsordning, hvor der gives fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen løber fra den 1.juni 2011 til og med 2013.

Ordningen skal gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser i hjemmet. Den omfatter tidskrævende dagligdagsopgaver som fx rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Samtidig giver ordningen fradrag for lønudgifter til reparationer og udvendig vedligehold, som fx udskiftning af vinduer, tag, isoleringsarbejde mv.

Fakta om BoligJobordningen
– Forsøgsordning med skattefradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet
– Skattefradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag
– Svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune
– Skattefradraget gælder hjælp og istandsættelse både inde og ude
– Fradraget for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet gives til personer fyldt 18 år og
kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person
– Ordningen løber som forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013
– Ordningen får en enkel administrativ løsning, som ikke er mere besværlig end internethandel

Følgende serviceydelser er omfattet af forsøgsordningen:

Hjemmeservice/husholdningsarbejde i hjemmet

Almindelig rengøring
– Vask og aftørring af flader i boligen
– Rengøring af toilet og bad
– Støvsugning, gulvvask og boning
– Opvask – i forbindelse med anden rengøring
– Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv.

Vinduespudsning
– Indvendig
– Udvendig

Børnepasning i hjemmet
– Babysitning
– Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet

Almindeligt havearbejde mv.
– Græsslåning
– Hækklipning
– Lugning
– Beskæring af buske og træer
– Snerydning

Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger

Boligens ydre rammer
– Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
– Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
– Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
– Reparation, maling og isolering af ydervægge
– Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
– Fornyelse eller etablering af dræn
– Radonsikring
– Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer
– Reparation eller fornyelse af køkken og bad
– Gulvarbejder
– Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
– Installation eller forbedring af ventilation
– Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
– Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
– Reparation eller fornyelse af elinstallationer

Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af varmestyringsanlæg
– Udskiftning eller reparation af fjernvarme units
– Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
– Maler- og tapetserarbejder

Du kan også se hele forslaget hér:

Kilde: BRFkredit Ajour

Moms på hotel-overnatning

I forbindelse med forhøjelsen af momsfradraget for hotelovernatninger, blev der rejst tvivl om hvordan momsfradragsretten skal udøves, hvis der købes en ”pakke”, der både består af eksempelvis overnatning og bespisning (morgenmad).

SKAT har nu udsendt et styresignal, der præciserer dette.

Overordnet er konklusionen i styresignalet, at købes en samlet pakke – eksempelvis i form af en overnatning med morgenmad eller en kursuspakke, der inkluderer lokaler og bespisning af kursister – så skal hotellets eller kursusstedets faktura være specificeret på de enkelte hovedydelser.

Hvis fakturaen dækker forskellige hovedydelser med forskellig momsfradragsret under ét samlet beløb, er der efter SKATs opfattelse ikke momsfradrag for nogen del af fakturaen. Heller ikke med blot den laveste momsfradragsret.

SKATs begrundelse er, at er fakturaen ikke specificeret, opfylder den ikke momsbekendtgørelsens formkrav – og kan dermed ikke anvendes som dokumentation for kundens momsfradrag.

Muligheder for hotelbranchen
I styresignalet beskriver SKAT, hvordan et hotel eller et kursussted skal fordele en eventuelt samlet pris på de forskellige hovedydelser i en ”pakke”.

Hvis hotellet mv. ikke markedsfører de enkelte ydelser prissat hver for sig, skal delene i en pakke fordeles ud fra en omkostningskalkulation.

Et hotel, kursuscenter mv. må således ikke frit selv fordele prisen på hovedydelserne ud fra et skøn.

Herudover åbner styresignalet en dør i forhold til problematikken omkring morgenmad, som sikkert vil blive den udbredte løsning på problemet.

SKAT anfører nemlig i styresignalet, at hvis hotellet ud fra markedsføringsmæssige formål reklamerer med ”gratis morgenmad” – og hotellet mv. i øvrigt ikke giver prisnedslag hvis morgenmaden fravælges, vil morgenmaden kunne faktureres til en pris på 0 kr.

Konsekvensen for gæsten vil herefter være, at der vil kunne foretages fradrag for halvdelen af momsen af den samlede regning – idet der alene er sket betaling for overnatningen.

Set fra gæstens synspunkt er det derfor primært vigtigt at sikre sig, at hotellet rent faktisk har prissat bespisning og overnatning særskilt på fakturaen – eventuelt prissat morgenmaden til 0 kr.

Er fakturaen specificeret, vil gæsten kunne foretage momsfradrag med

50 % af momsen af prisen på overnatningen og
25 % af momsen af prisen på bespisningen.

Hvis SKAT senere tilsidesætter hotellets vurdering af, at morgenmaden er gratis, vil dette ikke kunne få betydning for gæstens momsfradragsret.

Kilde: Martinsen Revision

Momsregler hotel – er ændret 1/1 2011.

Folketinget vedtog før jul en forhøjelse af momsfradraget for udgifter til overnatning på hotel. Fra og med 1. januar kan der således fradrages 50 % af momsen i stedet for 25 % (1/4 momsfradrag) som tidligere. Fradragsretten for restaurationsydelser forhøjes ikke.

Der er med ændringerne af momsloven ikke sket nogen ændring i praksis for, hvornår en udgift anses som et hotelophold eller en restaurationsydelse. Der er heller ikke sket nogen ændringer i forhold til, om en udgift kan anses som strengt erhvervsmæssig eller ej.

Kun hotelovernatninger
Det er vigtigt at bemærke, at udvidelsen af momsfradragsretten kun omfatter udgifter til hotelovernatninger, men ikke restaurationsudgifter. Det er derfor efter 1. januar 2011 uhyre vigtigt, at regninger fra hoteller er behørigt specificerede med en pris på hhv. overnatning og øvrige ydelser.

Hvis en faktura fra et hotel omfatter både overnatning og morgenmad, og dette er betalt som ét samlet beløb, vil der således kun være momsfradrag for 1/4 af momsen.

Denne konklusion baseres på en kommentar, Skatteministeren fremkom med under Folketingets behandling af ændringsloven.

HORESTA bemærkede til forslaget, ”at mange hoteller sælger en overnatning inkl. morgenmad til én samlet pris, hvor morgenmaden betragtes som en bi-ydelse til hovedydelsen overnatning. Af den grund finder HORESTA, at morgenmad momsretligt skal behandles på samme måde, som hovedydelsen overnatning. Endvidere finder HORESTA, at kursus- og konferenceophold ofte sælges som én samlet pakke til en døgnpris, der indeholder både overnatning, bespisning og evt. særskilt lokaleleje. Her finder HORESTA også, at bespisningen momsretligt skal behandles som en biydelse til hovedydelsen ophold/overnatning.”

Skatteministeren svarede meget kategorisk, at forslaget alene har til formål at forhøje momsfradraget for hotelovernatninger, og ”at der i momsretlig sammenhæng er tale om to selvstændige hovedydelser eller køb, om man vil, hvor fradraget for restaurationsydelser ikke kan forhøjes fra 25 pct. til 50 pct. blot ved at betragte restaurationsydelser som bi-ydelser til hotelovernatning”.

Vores holdning underbygges i øvrigt også af betænkningen til lovforslaget, hvor det anføres, at ”Samtidig præciseres det med anvendelsen af begrebet »hotelovernatning«, at den forøgede fradragsret kun vedrører selve overnatningen”.

Der kan næppe være tvivl om, at ministerens holdning – og dermed også den linje SKAT vil anlægge – er klar:

Den forhøjede momsfradragsret gælder kun selve hotelovernatningen, og kun hvis prisen på denne er særskilt specificeret!