2011-satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse

Skatterådet har fastsat, at fradragssatserne for befordring mellem hjem og arbejde i 2011 øges i forhold til 2010.

Rådet har samtidig besluttet en stigning i statserne for den skattefri befordringsgodtgørelse.

Befordringsfradrag
Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således:

0 – 24 km inklusive: Intet fradrag.
25 – 100 km inklusive: 2,00 kr. pr. km.
Over 100 km: 1,00 kr. pr. km.

Pendlere, der er bosat i særligt udpegede kommuner, kan foretage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde med samme fradragssats for kørsel over 100 km, som for kørsel mellem 24 – 100 km. De særligt udpegede udkantskommuner kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.

Skattefri befordringsgodtgørelse
Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er fra den 1. januar 2011 fastsat således:

Kørsel til og med 20.000 km årligt: 3,67 kr. pr. km.
Kørsel ud over 20.000 km årligt: 2,00 kr. pr. km.

For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil.

For kørsel til og med 20.000 km er der i forhold til 2010-satsen tale om en forøgelse på 11 øre pr. km, mens satsen for kørsel ud over 20.000 km årligt er øget med 10 øre pr. km.

Godtgørelse for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er 0,49 kr. pr. km.