Selv om der er længe til jul, er man rundt omkring i virksomhederne mange steder i fuld gang med at planlægge og bestille årets julegaver til medarbejderne.

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige, og beskattes på samme måde som løn. Efter praksis gælder det dog ikke naturaliegaver i anledning af jul eller nytår, hvis gavens værdi ikke overstiger 700 kr.

Gaver i form af kontanter beskattes altid, og arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat.

Vælger arbejdsgiveren, at årets julegave skal bestå at 3 flasker vin og en æske chokolade, er gaven skattefri for medarbejderen, hvis prisen maksimalt er 700 kr.

Består julegaven af et gavekort, er medarbejderen som udgangspunkt skattepligtig af gavekortets værdi, også selv om værdien maksimalt udgør 700 kr. Men i praksis er det accepteret, at et gavekort kan sidestilles med en naturaliegave, forudsat at gavekortet kun kan anvendes til køb af ting, som arbejdsgiveren på forhånd har udpeget.