Satserne på henholdsvis 15 og 20 kr. kan anvendes i flere situationer

SKAT har nu officielt meddelt, at satserne på henholdsvis 15 kr. og 20 kr. som egenbetaling for frokost også gælder, når arbejdsgiveren køber frokosten ude i byen, og anretter frokostbuffeten i virksomhedens kantine.

Hvor meget skal medarbejderen mindst betale for frokost?
Hvis medarbejderen yder en egenbetaling (betaling med beskattede midler) på minimum 15 kr. for frokost uden drikkevarer og minimum 20 kr., hvis frokosten inkluderer drikkevarer, skal medarbejderen ikke beskattes, og arbejdsgiveren skal derfor heller ikke foretage indberetning til SKAT.

Ved drikkevarer forstås alt andet end almindelig postevand fra hanen.

Betaler medarbejderen mindre end de 15 kr./20 kr. pr. måltid, er medarbejderen skattepligtig af differencen mellem arbejdsgiverens kostpris og det betalte beløb. Dog kan betalingen være mindre, hvis arbejdsgiveren kan godtgøre, at kostprisen er lavere end 15 kr./20 kr.

Medarbejderen kan betale for frokosten eksempelvis på månedsbasis ved, at arbejdsgiveren fratrækker betalingen i løn efter skat. Det accepteres, at arbejdsgiveren eksempelvis fratrækker et beløb opgjort som årets antal arbejdsdage (normalt 220) divideret med 12. Der kan ikke indregnes forventede fraværsdage. Der kan den enkelte måned ske en regulering for faktiske antal fraværsdage.

Hvornår kan satserne anvendes?
Satserne kan anvendes, når arbejdsgiveren har egen kantine.

Satserne kan endvidere anvendes, når arbejdsgiveren køber maden ude i byen, hvis der er tale om et samlet indkøb, hvor maden stilles frem på et tag-selv-bord i virksomhedens kantine. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren løbende indkøber et fast antal måltider/kuverter, som er uafhængigt af antallet af medarbejdere, der aktuelt er til stede eller ønsker frokost den pågældende dag. Det accepteres dog, at der tages højde for ferieperioder og lignende.

Hvornår kan satserne ikke anvendes?
Satserne kan ikke anvendes, hvis arbejdsgiveren køber frokosten ude i byen, og den enkelte medarbejder udfylder individuelle ordresedler på eksempelvis smørrebrød, sandwich eller lignende.

Satserne kan heller ikke anvendes, hvis der indgås aftale med en gourmetrestaurant om, at denne leverer frokost til virksomheden.

Endelig kan satserne ikke anvendes, hvis der er aftalt en bruttotrækordning. Dette gælder, selv om medarbejderen udover en kontantlønsnedgang betaler de anførte 15 kr./20 kr. Det skattepligtige beløb vil da udgøre markedsværdien for frokosten med fradrag af egenbetaling (betaling med beskattede penge).