I forbindelse med forhøjelsen af momsfradraget for hotelovernatninger, blev der rejst tvivl om hvordan momsfradragsretten skal udøves, hvis der købes en ”pakke”, der både består af eksempelvis overnatning og bespisning (morgenmad).

SKAT har nu udsendt et styresignal, der præciserer dette.

Overordnet er konklusionen i styresignalet, at købes en samlet pakke – eksempelvis i form af en overnatning med morgenmad eller en kursuspakke, der inkluderer lokaler og bespisning af kursister – så skal hotellets eller kursusstedets faktura være specificeret på de enkelte hovedydelser.

Hvis fakturaen dækker forskellige hovedydelser med forskellig momsfradragsret under ét samlet beløb, er der efter SKATs opfattelse ikke momsfradrag for nogen del af fakturaen. Heller ikke med blot den laveste momsfradragsret.

SKATs begrundelse er, at er fakturaen ikke specificeret, opfylder den ikke momsbekendtgørelsens formkrav – og kan dermed ikke anvendes som dokumentation for kundens momsfradrag.

Muligheder for hotelbranchen
I styresignalet beskriver SKAT, hvordan et hotel eller et kursussted skal fordele en eventuelt samlet pris på de forskellige hovedydelser i en ”pakke”.

Hvis hotellet mv. ikke markedsfører de enkelte ydelser prissat hver for sig, skal delene i en pakke fordeles ud fra en omkostningskalkulation.

Et hotel, kursuscenter mv. må således ikke frit selv fordele prisen på hovedydelserne ud fra et skøn.

Herudover åbner styresignalet en dør i forhold til problematikken omkring morgenmad, som sikkert vil blive den udbredte løsning på problemet.

SKAT anfører nemlig i styresignalet, at hvis hotellet ud fra markedsføringsmæssige formål reklamerer med ”gratis morgenmad” – og hotellet mv. i øvrigt ikke giver prisnedslag hvis morgenmaden fravælges, vil morgenmaden kunne faktureres til en pris på 0 kr.

Konsekvensen for gæsten vil herefter være, at der vil kunne foretages fradrag for halvdelen af momsen af den samlede regning – idet der alene er sket betaling for overnatningen.

Set fra gæstens synspunkt er det derfor primært vigtigt at sikre sig, at hotellet rent faktisk har prissat bespisning og overnatning særskilt på fakturaen – eventuelt prissat morgenmaden til 0 kr.

Er fakturaen specificeret, vil gæsten kunne foretage momsfradrag med

50 % af momsen af prisen på overnatningen og
25 % af momsen af prisen på bespisningen.

Hvis SKAT senere tilsidesætter hotellets vurdering af, at morgenmaden er gratis, vil dette ikke kunne få betydning for gæstens momsfradragsret.

Kilde: Martinsen Revision