Folketinget vedtog før jul en forhøjelse af momsfradraget for udgifter til overnatning på hotel. Fra og med 1. januar kan der således fradrages 50 % af momsen i stedet for 25 % (1/4 momsfradrag) som tidligere. Fradragsretten for restaurationsydelser forhøjes ikke.

Der er med ændringerne af momsloven ikke sket nogen ændring i praksis for, hvornår en udgift anses som et hotelophold eller en restaurationsydelse. Der er heller ikke sket nogen ændringer i forhold til, om en udgift kan anses som strengt erhvervsmæssig eller ej.

Kun hotelovernatninger
Det er vigtigt at bemærke, at udvidelsen af momsfradragsretten kun omfatter udgifter til hotelovernatninger, men ikke restaurationsudgifter. Det er derfor efter 1. januar 2011 uhyre vigtigt, at regninger fra hoteller er behørigt specificerede med en pris på hhv. overnatning og øvrige ydelser.

Hvis en faktura fra et hotel omfatter både overnatning og morgenmad, og dette er betalt som ét samlet beløb, vil der således kun være momsfradrag for 1/4 af momsen.

Denne konklusion baseres på en kommentar, Skatteministeren fremkom med under Folketingets behandling af ændringsloven.

HORESTA bemærkede til forslaget, ”at mange hoteller sælger en overnatning inkl. morgenmad til én samlet pris, hvor morgenmaden betragtes som en bi-ydelse til hovedydelsen overnatning. Af den grund finder HORESTA, at morgenmad momsretligt skal behandles på samme måde, som hovedydelsen overnatning. Endvidere finder HORESTA, at kursus- og konferenceophold ofte sælges som én samlet pakke til en døgnpris, der indeholder både overnatning, bespisning og evt. særskilt lokaleleje. Her finder HORESTA også, at bespisningen momsretligt skal behandles som en biydelse til hovedydelsen ophold/overnatning.”

Skatteministeren svarede meget kategorisk, at forslaget alene har til formål at forhøje momsfradraget for hotelovernatninger, og ”at der i momsretlig sammenhæng er tale om to selvstændige hovedydelser eller køb, om man vil, hvor fradraget for restaurationsydelser ikke kan forhøjes fra 25 pct. til 50 pct. blot ved at betragte restaurationsydelser som bi-ydelser til hotelovernatning”.

Vores holdning underbygges i øvrigt også af betænkningen til lovforslaget, hvor det anføres, at ”Samtidig præciseres det med anvendelsen af begrebet »hotelovernatning«, at den forøgede fradragsret kun vedrører selve overnatningen”.

Der kan næppe være tvivl om, at ministerens holdning – og dermed også den linje SKAT vil anlægge – er klar:

Den forhøjede momsfradragsret gælder kun selve hotelovernatningen, og kun hvis prisen på denne er særskilt specificeret!