Jeg modtog forleden dette fra min bank (Nykredit):

Den 1. januar 2013 trådte en ny skattereform i kraft. En skattereform, der
bl.a. fjerner fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension.

Som afløser for kapitalpensionen tilbyder vi en Aldersopsparing. Den minder
på mange måder om sin forgænger, da det også er en sum penge, der bliver
udbetalt, når du går på pension. Den største forskel er, at du ikke får fradrag
for indbetalingerne, men tilsvarende skal du heller ikke betale afgift af
opsparingen, når du skal på pension.

I 2013 kan du få rabat på den afgift, du skal betale til staten på din
kapitalpension. Hvis du betaler afgiften i 2013, slipper du med 37,3%. Venter
du, til du skal have din pension udbetalt, er afgiften 40%.

Betaler du afgiften i 2013, får du altså en rabat på 2,7%.

Kilde: Nykredit