Nye retningslinjer fra SKAT

SKAT har udsendt retningslinjer – et såkaldt styresignal (SKM 2010.162) – om, hvornår personalekantineordninger er et skattefrit eller et skattepligtigt personalegode. Er der tale om et skattepligtigt personalegode, skal arbejdsgiveren fra og med 2010 indberette godet til indkomstregistret.

Med styresignalet har SKAT fastlagt den pris, som den enkelte medarbejder mindst skal betale for almindelig gængs kantinemad for ikke at blive beskattet. Priserne er følgende:

Et standardmåltid uden drikkevarer: 15 kr.
Et standardmåltid med drikkevarer: 20 kr.
Ved et standardmåltid forstås eksempelvis 3 stk. smørrebrød. Almindelige varme og lune retter kan også indgå i et standardmåltid. Når mindstebetalingen er opfyldt, skal arbejdsgiveren ikke foretage indberetning til SKAT.

De vejledende satser kan ikke anvendes, hvis:

Der er en væsentlig difference mellem medarbejderens købspris og arbejdsgiverens kostpris.
Der er tale om luksusmad.
Der er aftalt en bruttotrækordning for medarbejderens deltagelse i en kantineordning. Dette gælder, selv om medarbejderen udover en kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) betaler de anførte 15 kr. eller 20 kr.
Arbejdsgiveren har købt færdiglavet mad hos tredjemand.
Når de vejledende satser ikke kan anvendes, skal medarbejderen beskattes af måltidets markedspris med fradrag af eventuel egenbetaling (betaling med beskattede penge). Arbejdsgiveren skal indberette godets værdi til SKAT.

Kaffe, te, frugt mv. på arbejdspladsen er fortsat et skattefrit personalegode.