Overskydende skat
Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2012 får man et procenttillæg på 0,5 %.
Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat.

Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente.

Kilde: Foreningen Danske Revisorer