SKAT har meddelt at de områder der er fokus på i 2010 er:

Personer:

– Beskatning af aktier og investeringsforeningsbeviser mv.
– Lagerbeskattede investeringsforeningsbeviser og hedgefonde
– Finansielle kontrakter
– Fraflytterbeskatning
– Differencer i selvangivelsen
– Skattesvig og socialt bedrageri (sort arbejde)

Virksomheder:

– Personalegoder, fryns mv.
– Lønpakker og skattefri godtgørelse
– Multimediabeskatning
– Elektroniske markedspladser og internetbetalinger
– Webshops
– Udbetalinger fra fondshensættelser i landbruget
– Køb af byggeydelser i udlandet
– Udenlandske virksomheder (arbejdsudleje)
– Transaktioner mellem interesseforbundne parter
– Private aktører – kommunal udlicitering
– Udbetalingskontrol – moms
– Virksomheder med delvis fradragsret på moms
– Alternative behandlere
– Ophør ved tvangsopløsning af selskaber
– Ophør / Afmeldte virksomheder
– Indkomst og rentedifferencer selvstændige erhvervsdrivende
– Ikke registrerede virksomheder
– Skattemæssige afskrivninger
– Revisorforbehold
– Fair play (sort arbejde)
– Negativt privatforbrug
– Købers brug af afregningsbilag
– Udgående indberetningsindsats (tredjemandsindberetning)
– Fonde og foreninger

Indsats vedr. Store selskaber, Told og økonomisk kriminalitet er ikke medtaget her.