SKAT har offentliggjort sin produktionsplan (kontrol- og indsatsplan) for 2013.

Produktionsplan 2013 er grundlag for den mere deltaljerede planlægning af aktiviteterne i SKAT’s tre nye produktionsenheder, Kundeservice, Indsats og Inddrivelse

Skat har ansvaret for told- og skatteopkrævningen i Danmark. I 2013 er målet, at der opkræves ca. 885 mia kr. i told, skatter og afgifter som følge af den danske skattelovgivning og internationale regler og aftaler.

SKAT’s fokusområder for virksomheder vil i 2013 være:

– om hovedaktionærer bliver korrekt beskattet af diverse goder (fri bil, bolig m.v.), og om den nye lovgivning om aktionærlån overholdes. Dernæst vil SKAT kontrollere, om der fratrækkes private udgifter i selskabet.
– om hovedaktionærers gæld til selskabet er betalt ved tvangsopløsning af selskaber, og om der er indeholdt A-skat af hovedaktionærens løn m.v.
– revisorforbehold – herunder med fokus på ulovlige aktionærlån.
– af- og nedskrivninger for selskaber og personligt erhvervsdrivende samt ved transaktioner mellem interesseforbundne parter.
– om registreringsafgiften håndteres korrekt for bl.a. mandskabsvogne, demobiler o.s.v.
– aflønning og udbetalinger til professionelle idrætsfolk (skattefrie godtgørelser, sort løn m.v.).
– salg af byggegrunde – momspligt.
– kontrol af overgangsregler for 2010 for selskaber mht. værdipapirer og finansielle instrumenter.

SKAT forventer i år at afslutte en kontrol af 4000 små og mellemstore virksomheder, hvor der, efter SKAT’s opfattelse, er fundet fejl hos halvdelen af virksomhederne.

SKAT’s fokusområder i 2013 for borgere vil være:

– om den regnskabsmæssige metode håndteres korrekt i forbindelse med solcelleanlæg.
– fokus på telefonberedskabet omkring årsopgørelsen 2012 og om telefontiderne skal ændres.

Det er SKAT’s plan at udføre kontrol af 600 ”lav-risiko” borgere, 1.200 ”mellem-risiko”-borgere og 2.700 ”høj-risiko” borgere for at vurdere regelefterlevelsen heriblandt.

Kilde: Foreningen Danske Revisorer