Skatterådet og Skatteministeriet har lavet nogle nemmere og mere brugbare regler for tab på debitorer. D.v.s for hvornår tab på debitorer kan trækkes fra i moms og skat.

Tab opdeles i 2 grupper – under og over 3.000,- kr.

Under 3.000,- kr.
Har virksomheden har gennemført egen rykkerprocedure, uden at få betaling, er tabet “konstateret”, og kan derfor trækkes fra.

Over 3.000,- kr.
Er tabet større end 3.000,- kr. kræves der følgende:

  • Fordringen skal have været gennem virksomhedens egen rykkerprocedure.
  • Fordringen er forsøgt inddrevet hos en uafhængig inkassovirksomhed.
  • Inkassovirksomheden har lavet en individuel vurdering, om at der er tale om et tab, og at fordringen overvåges.
  • Der skal være lavet en individuel vurdering af debitorens betalingsevne.
  • Det forudsættes at fordringen er endelig. (dvs at debitor er enig i at han skylder det / har modtaget varen).
  • Der skal være gjort nok, for at inddrive pengene – set i forhold til beløbets størrelse.
  • Normalt skal handelsforbindelsen til kunden være afbrudt, men hér kan der være undtagelser.