Regeringen indfører en ny forsøgsordning, hvor der gives fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen løber fra den 1.juni 2011 til og med 2013.

Ordningen skal gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser i hjemmet. Den omfatter tidskrævende dagligdagsopgaver som fx rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Samtidig giver ordningen fradrag for lønudgifter til reparationer og udvendig vedligehold, som fx udskiftning af vinduer, tag, isoleringsarbejde mv.

Fakta om BoligJobordningen
– Forsøgsordning med skattefradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet
– Skattefradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag
– Svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune
– Skattefradraget gælder hjælp og istandsættelse både inde og ude
– Fradraget for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet gives til personer fyldt 18 år og
kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person
– Ordningen løber som forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013
– Ordningen får en enkel administrativ løsning, som ikke er mere besværlig end internethandel

Følgende serviceydelser er omfattet af forsøgsordningen:

Hjemmeservice/husholdningsarbejde i hjemmet

Almindelig rengøring
– Vask og aftørring af flader i boligen
– Rengøring af toilet og bad
– Støvsugning, gulvvask og boning
– Opvask – i forbindelse med anden rengøring
– Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv.

Vinduespudsning
– Indvendig
– Udvendig

Børnepasning i hjemmet
– Babysitning
– Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet

Almindeligt havearbejde mv.
– Græsslåning
– Hækklipning
– Lugning
– Beskæring af buske og træer
– Snerydning

Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger

Boligens ydre rammer
– Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
– Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
– Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
– Reparation, maling og isolering af ydervægge
– Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
– Fornyelse eller etablering af dræn
– Radonsikring
– Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer
– Reparation eller fornyelse af køkken og bad
– Gulvarbejder
– Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
– Installation eller forbedring af ventilation
– Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
– Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
– Reparation eller fornyelse af elinstallationer

Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af varmestyringsanlæg
– Udskiftning eller reparation af fjernvarme units
– Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
– Maler- og tapetserarbejder

Du kan også se hele forslaget hér:

Kilde: BRFkredit Ajour