SKAT har efter afgørelse ved EU-domstolen ændret praksis vedrørende moms på forplejning ved mødeaktiviteter ude i virksomhederne. Og det betyder, at mange selskaber kan få moms retur helt tilbage fra 1994.

Mange danske virksomheder kan nu se frem til at få millioner tilbage fra SKAT i for meget betalt moms. De danske domstole har på baggrund af en EU-dom således fastslået, at SKAT’s årelange praksis, når det kommer til momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomhederne, har været forkert.

“Det åbner op for, at en lang række danske virksomheder kan få betragtelige momsbeløb tilbage fra staten. Hertil kommer et ikke ubetydeligt rentetillæg som følge af statens fejlagtige tolkning af momsreglerne,” vurderer partner i revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG, Benny Hjortkær Hansen.

Ifølge SKAT’s nu ændrede praksis er der således fradrag ved bespisning af ansatte og forretningsforbindelser ved blandt andet følgende mødetyper: Møder med forretningsforbindelser, bestyrelsesmøder, interne møder med fagligt indhold og interne kursusaktiviteter.

Tidligere skulle virksomhederne altså betale moms af forplejningen ved disse møder, men da SKAT nu vurderer, at møderne afholdes i virksomhedens interesse, er de blevet fradragsberettiget.

“Og virksomheder som søger SKAT om tilbagebetaling af moms inden årets udgang, har mulighed for at få moms retur helt tilbage fra 1994, hvis der kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for, at der er blevet betalt for meget. Der er derfor god grund til at gå på jagt efter gamle bilag. De kan nemlig vise sig at være mange penge værd,” siger Benny Hjortkær Hansen.

Kilde: KPMG