Skat Tal-knuser.dk
Regnskab

Selvom det for mange virksomheder ikke er nødvendigt at lave et regnskab, fordi vi indsender regnskabsoplysninger via selvangivelsen, så kan der være fordele ved at lave et regnskab.
SKAT forventer – selvom oplysninger er tastet ind – at virksomheden ligger inde med et regnskab. (det kan dog i de fleste tilfælde være en balance)
Jo mere din virksomhed samarbejder med andre (banker, leverandører, ifm kontrakter mv.) jo mere kan din virksomhed have brug for et regnskab.
Jeg laver et regnskab til dig, som opfylder alle regnskabskrav, og som du kan bruge til dine samarbejdsparter.

Det vigtige er at du får den information du har brug for.

Selvangivelser / Skat

En udviddet selvangivelse kan være en stor mundfuld for en almindelig virksomhedsejer.
Jeg hjælper med at gøre det nemt og overskueligt, og med at finde den skattemodel, der passer bedst til din virksomhed.

Jeg har stor viden omkring Virksomhedsskatteordningen, som kan være en stor fordel for nogle virksomhedsejere.

Det vigtigste er at du ikke betaler mere skat end højst nødvendigt.