Rejse – selvstændig erhvervsdrivende

4. Selvstændigt erhvervsdrivende. 4.1. Selvstændigt erhvervsdrivende kan ved rejse, jf. pkt. 1.1., i stedet for fradrag for de dokumenterede, faktiske rejseudgifter vælge, at foretage fradrag med de satser, der gælder for godtgørelse til lønmodtagere i de pågældende erhverv, jf. pkt. 2.1.1., 2.1.2. og 2.2.1. Fradrag for rejseudgifter med standardsatser er begrænset til 25.900 kr. i …

Håndværkerfradraget fortsætter

BoligJobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, bliver genindført for 2013 og 2014. Endvidere sker der en udvidelse af ordningen, idet sommer- og fritidshuse også er omfattet af ordningen for udgifter, der afholdes fra og med den 22. april 2013. Genindførelse af BoligJobordningen En genindførelse af ordningen kræver, at der fremsættes et lovforslag i Folketinget, og at loven …