Rejse – selvstændig erhvervsdrivende

4. Selvstændigt erhvervsdrivende. 4.1. Selvstændigt erhvervsdrivende kan ved rejse, jf. pkt. 1.1., i stedet for fradrag for de dokumenterede, faktiske rejseudgifter vælge, at foretage fradrag med de satser, der gælder for godtgørelse til lønmodtagere i de pågældende erhverv, jf. pkt. 2.1.1., 2.1.2. og 2.2.1. Fradrag for rejseudgifter med standardsatser er begrænset til 25.900 kr. i […]

Registrering

  Hvornår skal du registrere din virksomhed ??   Du kan godt drive en lille virksomhed, uden at være momsregistreret. Grænsen for registrering er 50.000,-.   Men der er en masse praktisk spørgsmål, som det kan være svært at finde svar på, f.eks.:   1. Er grænsen på de 50.000 incl moms ? 2. Hvordan […]

Den nye forskudsopgørelse

Den 11. april 2013 sendte SKAT forslag til en ny forskudsopgørelse for 2013 til 800.000 personer. I juni og juli måned 2013 kan flere personer forvente at få forslag til en ny forskudsopgørelse. I de allerede udsendte forskudsopgørelser var der væsentlige fejl i mindst 19.000, idet pension var anført to gange. Så tjek SKATs forslag, […]

Håndværkerfradraget fortsætter

BoligJobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, bliver genindført for 2013 og 2014. Endvidere sker der en udvidelse af ordningen, idet sommer- og fritidshuse også er omfattet af ordningen for udgifter, der afholdes fra og med den 22. april 2013. Genindførelse af BoligJobordningen En genindførelse af ordningen kræver, at der fremsættes et lovforslag i Folketinget, og at loven […]

Overskydende skat 2012

Overskydende skat Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2012 får man et procenttillæg på 0,5 %. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske […]