Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal varebiler på gule plader have synligt firmanavn eller logo. Du kan se på registreringsattesten, om bilen er registreret som varebil.

Reglerne gælder for biler på ikke over 4 tons (totalvægt), som er på gule plader.
Bilerne skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer.
Udenlandske varebiler skal synligt i bilens forrude have dokumentation for deres registrering i RUT-registeret.
Reglerne træder i kraft 1. januar 2013.

Hvor skal oplysningerne sidde?
Oplysningerne skal fremgå af både højre og venstre side af bilen. Oplysningerne skal være synlige, letlæselige og i en farve, der klart afviger fra bilens farve. Det vil også sige, at virksomhedens navn og virksomhedens CVR-nummer skal stå på en måde, så der ikke sker en sammenblanding eller forvirring af de to oplysninger.

Oplysningerne må ikke stå på skilte, der kan tages af og på. Skiltene kan fx fastgøres med selvklæbende plastfolie.

Hvilken skriftstørrelse skal jeg bruge?
Bogstaver og tal skal være mindst tre cm høje. Det gælder både, når du skal skrive din virksomheds navn og CVR-nummer.

Er din bil over 3,5 tons, skal din virksomheds navn dog stå med 10 cm høje bogstaver.
CVR-nummeret for biler op til 4 tons skal stå med mindst tre cm høje bogstaver og tal.

Hvilket virksomhedsnavn skal jeg have på bilen?
Du skal have din virksomheds officielle navn på din bil. Det officielle navn er, det navn du har givet din virksomhed, da du registrerede virksomheden og fik dit cvr-nummer.

Vejer din bil 3,5 tons eller mindre, må du godt bruge et forkortet navn, der er en del af det officielle navn.

Hvis din virksomhed er et A/S eller ApS, må du selv bestemme om du vil have denne oplysning med på din bil.

Virksomhedslogo som alternativ til virksomhedsnavn
Hvis dit virksomhedslogo entydigt identificerer din virksomhed og din bil ikke vejer mere end 3,5 tons, må du godt benytte logoet i stedet for virksomhedens navn. Det kan fx være, hvis din virksomheds navn indgår i logoet.

Kilde: SKAT