4. Selvstændigt erhvervsdrivende.

4.1. Selvstændigt erhvervsdrivende kan ved rejse, jf. pkt. 1.1., i stedet for fradrag for de dokumenterede, faktiske rejseudgifter vælge, at foretage fradrag med de satser, der gælder for godtgørelse til lønmodtagere i de pågældende erhverv, jf. pkt. 2.1.1., 2.1.2. og 2.2.1.

Fradrag for rejseudgifter med standardsatser er begrænset til 25.900 kr. i indkomståret 2015.

4.2. Selvstændigt erhvervsdrivende, der foretager fradrag med kostsatsen i pkt. 2.1.1.1., er også omfattet af reglerne om reduktion af denne sats ved fri kost, jf. pkt. 2.1.3.

Se mere her: Fradrag ved rejser