Satser for befordring i 2012

Skatterådet har fastsat, at fradragssatserne for befordring mellem hjem og arbejde i 2012 øges i forhold til 2011. Rådet har samtidig besluttet en stigning i satserne for den skattefri kørselsgodtgørelse. Befordringsfradrag Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således: 0 – 24 km inklusive: Intet fradrag. 25 – 120 km inklusive: …

Tilskud til huset og hushjælpen

Regeringen indfører en ny forsøgsordning, hvor der gives fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen løber fra den 1.juni 2011 til og med 2013. Ordningen skal gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser i hjemmet. Den omfatter tidskrævende dagligdagsopgaver som fx rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Samtidig giver ordningen fradrag …

Moms på hotel-overnatning

I forbindelse med forhøjelsen af momsfradraget for hotelovernatninger, blev der rejst tvivl om hvordan momsfradragsretten skal udøves, hvis der købes en ”pakke”, der både består af eksempelvis overnatning og bespisning (morgenmad). SKAT har nu udsendt et styresignal, der præciserer dette. Overordnet er konklusionen i styresignalet, at købes en samlet pakke – eksempelvis i form af …

Momsregler hotel – er ændret 1/1 2011.

Folketinget vedtog før jul en forhøjelse af momsfradraget for udgifter til overnatning på hotel. Fra og med 1. januar kan der således fradrages 50 % af momsen i stedet for 25 % (1/4 momsfradrag) som tidligere. Fradragsretten for restaurationsydelser forhøjes ikke. Der er med ændringerne af momsloven ikke sket nogen ændring i praksis for, hvornår …

2011-satserne for kørsel.

2011-satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse Skatterådet har fastsat, at fradragssatserne for befordring mellem hjem og arbejde i 2011 øges i forhold til 2010. Rådet har samtidig besluttet en stigning i statserne for den skattefri befordringsgodtgørelse. Befordringsfradrag Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således: 0 – 24 km inklusive: Intet …

Virksomheder har krav på millioner i moms

SKAT har efter afgørelse ved EU-domstolen ændret praksis vedrørende moms på forplejning ved mødeaktiviteter ude i virksomhederne. Og det betyder, at mange selskaber kan få moms retur helt tilbage fra 1994. Mange danske virksomheder kan nu se frem til at få millioner tilbage fra SKAT i for meget betalt moms. De danske domstole har på …