Julegaver – hvornår er de skattefri ??

Selv om der er længe til jul, er man rundt omkring i virksomhederne mange steder i fuld gang med at planlægge og bestille årets julegaver til medarbejderne. Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige, og beskattes på samme måde som løn. Efter praksis gælder det dog ikke naturaliegaver i anledning af jul eller nytår, …

Tab på debitorer – nye regler

Skatterådet og Skatteministeriet har lavet nogle nemmere og mere brugbare regler for tab på debitorer. D.v.s for hvornår tab på debitorer kan trækkes fra i moms og skat. Tab opdeles i 2 grupper – under og over 3.000,- kr. Under 3.000,- kr. Har virksomheden har gennemført egen rykkerprocedure, uden at få betaling, er tabet “konstateret”, …

Forældrekøb af lejligheder

Praksis omkring salgspris Forældrelejligheder er den populære betegnelse for lejligheder, som forældre køber og udlejer til deres voksne børn. Når lejligheden på et tidspunkt sælges, er der rent skattemæssigt tale om salg af en udlejningsejendom. Det betyder, at forældrene skal beskattes af den fortjeneste, der konstateres ved salget. Parcelhusreglen om skattefrit salg af enfamiliehuse, tofamiliehuse …

Kantineordninger – gældende satser

Satserne på henholdsvis 15 og 20 kr. kan anvendes i flere situationer SKAT har nu officielt meddelt, at satserne på henholdsvis 15 kr. og 20 kr. som egenbetaling for frokost også gælder, når arbejdsgiveren køber frokosten ude i byen, og anretter frokostbuffeten i virksomhedens kantine. Hvor meget skal medarbejderen mindst betale for frokost? Hvis medarbejderen …

SKAT’s fokusområder i 2010

SKAT har meddelt at de områder der er fokus på i 2010 er: Personer: – Beskatning af aktier og investeringsforeningsbeviser mv. – Lagerbeskattede investeringsforeningsbeviser og hedgefonde – Finansielle kontrakter – Fraflytterbeskatning – Differencer i selvangivelsen – Skattesvig og socialt bedrageri (sort arbejde) Virksomheder: – Personalegoder, fryns mv. – Lønpakker og skattefri godtgørelse – Multimediabeskatning – …

Kantineordninger

Nye retningslinjer fra SKAT SKAT har udsendt retningslinjer – et såkaldt styresignal (SKM 2010.162) – om, hvornår personalekantineordninger er et skattefrit eller et skattepligtigt personalegode. Er der tale om et skattepligtigt personalegode, skal arbejdsgiveren fra og med 2010 indberette godet til indkomstregistret. Med styresignalet har SKAT fastlagt den pris, som den enkelte medarbejder mindst skal …

Skattefri kørselsgodgørelse

Strenge dokumetationskrav ved godtgørelse til hovedanpartshaver En hovedanpartshaver var den eneste medarbejder i selskabet, der drev agenturvirksomhed. Selskabet havde i indkomståret 2006 udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse til hovedanpartshaveren på i alt 80.569 kr. for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. SKAT havde anset de udbetalte kørselsgodtgørelser for skattepligtige, idet afregningsbilagene var mangelfulde. På afregningsbilagene var ikke anført …